PROJELER Zeytinciliği Geliştirme Projesi

Projenin Adı : 'Zeytinciliği Geliştirme Projesi'

Gerçekleştirildiği Tarih Aralığı: 2008 Yılında Başlatılan Proje Halen Devam Etmektedir.

Proje Paydaşları : 

 

 

Projenin İçeriği:
Adana’nın Yumurtalık İlçesi ve bağlı köylerinde temel geçim kaynağı tarım olmasına karşın gerek kullanılan metod ve teknolojilerin günümüz standartlarının çok gerisinde olması gerekse üretim maliyeti yüksek, getirisi düşük klasik tarım ürünlerinin yetiştirilmesi yöre insanının gelir seviyesini olumsuz şekilde etkilemekte ve hayat standartlarını düşürmektedir.
 
Bu olumsuz sürecin sonucu olarak; köylerde yaşayan ve tarım sektöründe istihdam edilen kişi sayısı her geçen gün azalırken günümüzde hemen hemen tüm kentlerimizin temel problemi olan göç sorunu büyümektedir.
 
Yukarıda tanımlanan sosyo – ekonomik problemin çözümüne katkı sağlamak amacıyla geliştirilen Zeytinciliği Geliştirme Projesi kapsamında yöre çiftçilerine zeytin bahçesi tesis etmek üzere; zeytin fidanı, bağlama çubuğu ve ipi ile birlikte gerekli miktarda organik gübre ve tarım ilacı verilerek zeytin yetiştiriciliği yapmaları teşvik edilmektedir. Ayrıca proje kapsamında; çiftçilerimize sertifikalı zeytin yetiştiriciliği eğitimleri ile danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.
Bugün zeytin yetiştiriciliği dendiğinde herkesin aklına Ege Bölgesi gelmektedir. Ancak tarihte ilk kültür zeytini M.Ö. 4.000 yıllarında Mersin – Adana – Hatay – Gaziantep bölgesinde yetiştirilmiş olup zeytincilik buradan önce Suriye ve Lübnan’a daha sonrada tüm Akdeniz coğrafyasına yayılmıştır.
 
Tarih boyunca Hatay ve Kilis başta olmak üzere ülkemizin bu bölgesinde zeytincilik yetiştirilen bölgeye has zeytin türleri ile her zaman varlığını korumuştur. Ancak zaman içerisinde içinde zeytin özellikle Adana’yı içine alan Çukurova coğrafyasında yerini daha ticari olan klasik tarım ürünlerine terk etmek durumunda kalmıştır. Birbaşka deyişle İSKEN’in bu projesi ile Zeytin anavatanına geri dönmektedir.
 
Proje İle Amaçlanan Hedefler:

 • Üretim maliyetleri yüksek olmasına karşın getirisi her geçen yıl daha da azalan klasik tarım ürünlerinin yerine; üretim maliyeti düşük, katma değeri yüksek, kolay pazarlanabilen, bölgenin toprak ve iklim özelliklerine uygun bir tarım ürünü olan zeytinin bölge genelinde yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve böylelikle ürün çeşitliliği sağlanarak çiftçilerin gelirlerinin arttırılması
 • Tarım sektöründeki istihdam olanaklarının geliştirilmesi
 • Bitkisel yağ ithalatımızın azaltılması
 • Köyden kente doğru olan göç olgusunun tersine çevrilmesine katkı sağlanması
 • Tarımsal su kullanımının azaltılması
 • Toprak erozyonunun önlenmesi
Proje İle Ulaşılan Hedefler :
 
 • Proje kapsamında bu güne kadar 850 yöre çiftçisine toplam 85.000 adet zeytin fidanı verilerek bu fidanların dikilmesi temin edilmiştir.
 • Yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında Adana ve Yumurtalık bölgesinde zeytin yetiştiriciliği hzılı bir gelişim göstermiş olup bu süre zarfında il genelinde meyve veren toplam ağaç sayısı 771.465’ten 1.582.584 adete yükselirken Yumurtalık İlçesi’ndeki fidan sayısı da 202.750’ye ulaşmıştır.
 • Ayrıca projenin uygulanması ile birlikte;
 • Tarım sektöründeki istihdam olanaklarının geliştirilmesine
 • Bitkisel yağ ithalatımızın azaltılmasına
 • Köyden kente doğru olan göç olgusunun tersine çevrilmesine
 • Tarımsal su kullanımının azaltılmasına
 • Toprak erozyonunun önlenmesine
 • Katkı sağlanmıştır.
 
 
 
 
YUKARI GİT