PROJELER YUM-DER Esnaf Eğitim Programı

Projenin Adı : 'YUM-DER Esnaf Eğitim Programı'

Gerçekleştirildiği Tarih Aralığı : 2011 yılında başlatılan proje halen devam etmektedir.

Proje Paydaşları :

 


Projenin İçeriği :  Dünya çapında yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler ve küresel ekonominin kuralları, ticaret kurallarını da değiştirirken, bu değişime ayak uydurmayan kesimler yok olmaktadır. Bu değişim ve dönüşüm çerçevesinde kendini yenilemeyen esnaf ve sanatkarlar ise büyük firmalara yenilmektedir.

İSKEN; sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri sayesinde büyük bir turizm potansiyeli bulunan ve özellikle yaz döneminde nüfusu 4 katına çıkan Yumurtalık'ta faaliyet gösteren esnafların artan rekabet koşullarında varlıklarını sürdürebilmeleri amacıyla konunun tüm tarafları ile birlikte sorumluluk alarak oldukça özenli çalışmalar gerçekleştirmektedir.  

Proje ile Amaçlanan Hedefler :

  • Yumurtalık'ta faaliyet gösteren esnafların mesleki bilgi, beceri ve tecrübelerini arttırmak.
  • Yumurtalık ilçesinin kalkınmasında büyük önemi olan turizm faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak.

Proje ile Ulaşılan Hedefler :

  • YUM-DER Esnaf Eğitim Projesi ile toplamda 130 küçük esnafa Turizm Teşvikleri, Hotel/Restoran İşletmeciliği ve Satış/Pazarlama Teknikleri konusunda eğitimler verilmiştir.
  • Coğrafi ve sosyo-ekonomik koşulları ile Yumurtalık'a benzerlik gösteren turizm bölgelerine inceleme gezileri düzenlenerek esnafların başarıya ulaşmış iş modellerini yerinde görmelerine imkan sağlamıştır.
  • Proje kapsamında Metro Market işbirliği ile gerçekleştirilen reyon düzenleme çalışmaları ile küçük marketlerin rekabet düzeyleri gelişmiştir.
  • Program kapsamında düzenlenen sahil ve çevre temizliği kampanyaları ile ilçe genelinde bu anlamdaki bilinç seviyesi yükselmiştir.

 

YUKARI GİT