PROJELER Mikrokredi Uygulaması Projesi
Projenin Adı  : 'Mikrokredi Uygulaması'
 
Gerçekleştirildiği Tarih Aralığı : 2012 yılında başlatılan proje halen devam etmektedir.
 
Proje Paydaşları : 
 
 
 
 
 
 
Projenin İçeriği  : Dar gelirli ailelere, özellikle kadınlara, yüksek kalitede finansal ve finansal olmayan hizmetler sunularak, onların ekonomik ve sosyal durumlarını yükseltmeyi amaçlayan Türkiye Mikrokredi Programı kapsamında TİSVA (Türkiye İsrafı Öneleme Vakfı) ve İSKEN'in katkılarıyla Yumurtalık ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki dar gelirli girişimci kadınlara mikro finansman desteği sağlanması.
 
Proje ile Amaçlanan Hedefler :
  • İşyapma fikri olup, gelir getirici bir faaliyette bulunmak isteyen kadınlarımıza sermaye fırsatı sunmak.
  • Bölgedeki kadın istihdamına katkı sağlamak.
  • Kadının ekonomik üretime katılımı ile aile gelirini yükseltmesine olanak sağlamak.
Proje ile Ulaşılan Hedefler :
  • Bu proje ile Yumurtalık ve köylerinde yaşayan ev hanımları kendi çabalarıyla para kazanma ve ev ekonomisine katkı sağlama duygusuyla tanışmışlardır.

 

YUKARI GİT