PROJELER Örnek Köy Projesi

Projenin Adı Örnek Köy Projesi

Proje Paydaşları :

 

  
 
 
Projenin İçeriği:  
Geleneksel hayatımızın temelinde köy olmasına karşın artan sanayileşme ve tarım sektöründe yaşanan köklü değişimler dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de kentleşme yönünde artan bir toplumsal değişim sürecini ortaya çıkarmıştır.
Bugün sosyal hayatımızı belirleyen en önemli olgu kırsal alanlardan kentlere yönelen nüfus akımlarıdır. Köyden kente doğru yaşanan bu hızlı göç kentlerde de başta barınma problemi, altyapı yetersizliği, çevre kirliliği ve suç oranlarındaki artış olmak üzere birçok sorun yaşanmasına neden olurken köylerimizi de hüzün dolu bir sessizliğe mahkum etmiştir.
 
Köylerde yaşayan insanların kentlere göç etmesinde kentin çekiciliğinden çok köyün iticiliğinin büyük payı olduğuna inanan İSKEN sürdürülebilir kalkınma ilkesi uyarınca Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet Köyü” projesinden ilham alarak geliştirdiği “Örnek Köy Projesi” ile köylerde yaşayan az sayıdaki insanımızın modern imkanlara erişebilecekleri bir köy ortamı oluşturmayı ve bayram, tatil ve düğün gibi nedenlerle köylerini ziyaret eden insanların köylerinde onların kentlerde yaşama kararlarını sorgulatacak değişimleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
 
Proje İle Amaçlanan Hedefler:
Başta İSKEN’in işletmekte olduğu Sugözü Enerji Santralı’nın bulunduğu yörede yer alan köylerin sosyal ve kültürel değerleri korunarak imar edilmesi hedeflenen projenin temel amaç ve hedeleri şunlardır:
  • Köy – kent arasındaki gelişmişlik farklılığını azaltarak kırsal kesimde kendi kendine yaşanabilir birimler oluşturmak.
  • Kentlileşme olgusunu köylere yayarak yaşam düzeyini çağdaşlaştırmak.
  • Kırsal alanda yaşayanların gelirlerini ve refahını artırmak.
  • Sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak.
 

 Proje İle Ulaşılan Hedefler :

  • Projenin uygulandığı köylerin çevresel altyapı (kanalizasyon, atıksu arıtma, vb...) eksiklikleri giderildi.
  • Projenin uygulandığı köylerin yolları kilit parke taşı ile kaplanarak modern bir yapıya kavuşturuldu.
  • Projenin uygulandığı köylerin ortak kullanım alanları (toplum merkezi, okul, sağlık evi, kahvehane, cami, köy meydanı) özelliğine uygun olarak yenilendi ve halkın kullanımına sunuldu.
  • Projenin uygulandığı köylerde; burada yaşayan nüfusun sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik kamusal altyapı tesisleri (çocuk parkı, çay bahçesi, park, yöresel ürünler merkezi, vb...) oluşturuldu ve halkın kullanımına sunuldu.

 

YUKARI GİT