PROJELER Benim Okulum Projesi

Projenin Adı : 'Benim Okulum' Projesi

Gerçekleştirildiği Tarih Aralığı : 2004-2005 Öğretim Yılı 1. Döneminde Başlayan Proje Halen Devam Etmektedir.

Proje Paydaşları:

 

 

 
 
 
 
 
 
Projenin İçeriği:
İSKEN; okul kavramını içinde eğitim – öğretim faaliyeti gerçekleştirilen bir bina olmanın ötesinde öğretmen, öğrenci ve ailelerinin tüm hayatını kapsayan bir olgu olarak tarif etmekte ve toplumsal kalkınmanın temel öğesi olarak gördüğü eğitimin kalitesinin yükseltilmesine büyük önem vermektedir.
Bu kapsamda geliştirilen Benim okulum Projesi ile İSKEN, Adana Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde hareket ederek; başta köy okulları olmak üzere bölgede yer alan okul binalarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına, öğrencilerin soyut ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.
 
Proje İle Amaçlanan Hedefler:
Kasvetli okul binası renklerinin öğrenci ve öğretmenlerin içini ısıtan ve yüzlerini güldüren mor renge dönüştürülmesi ile başlayan projenin temel amaç ve hedeleri şunlardır:
  • Yumurtalık ve bağlı köylerindeki tüm okul binalarının Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yüksek standartlara uygun olarak yenilenmesi ve tefriş edilmesi ile bölgenin eğitim altyapısının güçlendirilmesi.
  • Öğrencilerin eğitim hizmetine erişiminde fırsat eşitliğinin sağlanması.
  • Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın soyut ve yaratıcı düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.
  • Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması.
Proje İle Ulaşılan Hedefler:
Yumurtalık ve bağlı köylerindeki toplam 8 okul binası Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği yüksek standartlara uygun olarak yenilenerek tefriş edilmiştir.
  • Her eğitim öğretim döneminin başında Yumurtalık ve bağlı köylerinde yer alan toplam 17 okulda okuyan yaklaşık 3.000 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtılmaktadır.
  • Gerçekleştirilen; resim, kompozisyon, şiir yarışmaları, yaz spor okulu ve sportif müsabakalar ve tiyatro etkinlikleri ile öğrencilerin okul dışı zamanlarında kaliteli zaman geçirmelerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanmaktadır.
  • Devam etmekte olan burs programı kapsamında şu ana kadar yöreden üniversiteyi kazanan 470 öğrenciye burs imkanı sağlanmıştır.
  • Her yıl toplam 125 Meslek Lisesi ve Üniversite öğrencisine Sugözü Eenrji Santralı’nda staj yapma imkanı sunulmaktadır.
  • Eğitim yöneticisi geliştirme programı kapsamında ilk etapta 35 okul yöneticisi öğretmenin mesleki ve kişisel gelişim eğitimi alması sağlanmıştır.
  • 2004-2005 Öğretim Yılı 1.Döneminde Başlayan Proje Halen Devam Etmektedir.

 

YUKARI GİT