PROJELER Sağlık Altyapısı Güçlendirme Faaliyetleri

Projenin Adı : 'Sağlık Altyapısı Güçlendirme Faaliyetleri'

Gerçekleştirildiği Tarih Aralığı : 2004 yılında başlayan proje halen devam etmektedir.

Proje Paydaşları: 

 

 

 

Projenin İçeriği:
İSKEN; Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkesi uyarınca bulunduğu yöredeki sağlık alt yapısının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, bölgede faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına ilk günden bu yana destek olmaktadır.
 
Proje İle Amaçlanan Hedefler:
  • Bölgedeki sağlık altyapısının gelişimine destek olmak.
  • Yöre halkına kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamak,
Proje İle Ulaşılan Hedefler:
 
Ceyhan Devlet Hastanesi Acil Servis Ünitesi
Ceyhan Devlet Hastanesi Yeni Acil Servis Ünitesi Sağlık Bakanlığı’nın bu alandaki en son standartlarına uygun olarak inşa edilmiş ve ruhsatlandırılmıştır.
 
Ceyhan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi
Ceyhan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi alanındaki uluslararası standartlar esas alınarak 2007 yılında inşa edilmiş ve devreye alınmıştır. Son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılmış 5 yataklı yoğun bakım ünitesinde her tür hastaya yaşam desteği verilmektedir.
 
Ceyhan Devlet Hastanesi Yumurtalık Ek Hizmet Birimi
Yumurtalık’ta faaliyet gösteren Ceyhan Devlet Hastanesi Ek Hizmet Birimi binasının tefrişatına katkıda bulunulmuştur.
 
Sağlık Evlerinin Yenilenmesi
Bölgemizde 2008 yılında uygulanmaya başlanan Aile Hekimliği Sistemi ile fonksiyonları artan Sağlık Evleri’nin iyileştirilmesine büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda özellikle köylerimizdeki Sağlık Evleri ‘nin yenilenmesine ilişkin projeler geliştirilerek uygulanmıştır. Bu alandaki çalışmalar neticesinde Sugözü, Gölovası, Hamzalı ve Demirtaş köylerindeki sağlık evleri yenilenerek halkımızın hizmetine sunulmuştur.
YUKARI GİT