PROJELER Temiz Yumurtalık Projesi

Projenin Adı Temiz Yumurtalık Projesi

Gerçekleştirildiği Tarih : 2002 Yılında Başlayan Proje halen Devam Etmektedir.

Proje Paydaşları :  

 

 

 

Projenin İçeriği : Daha yaşanılır bir Yumurtalık ilkesiyle geliştirilen Temiz Yumurtalık Projesi kapsamında;

ilçenin kamusal altyapı sorunlarının giderilmesi, çevresel altyapısının geliştirilmesi ile mevcut cadde, sokak ve bina stoğunun modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirmiştir.
 
Proje İle Amaçlanan Hedefler : Temiz Yumurtalık Projesi ile Yumurtalık'ın çevresel altyapısını tamamlamış, kamusal altyapı
sorunlarını çözmüş, çevre bilincine sahip modern bir yerleşim birimi olması hedeflenmektedir.

Proje İle Ulaşılan Hedefler : Proje Kapsamında;
  • Akdeniz Mahallesi'ne atıksu uzaklaştırma ve kanalizasyon sistemi inşa edilerek mevcut evlerin sisteme bağlantısı yapılmıştır.
  • Yumurtalık Belediyesinin mevcut atıksu arıtma tesisi yenilenmiştir.
  • Yeni bir atıksu arıtma tesisi yapılarak Yumurtalık'ın atıksu arıtma kapasitesi iki katınaçıkartılmıştır.
  • 4.100 m uzunluğundaki Girne Caddesi asfaltlanarak Yumurtalık Sahil Yolu olarak düzenlenmiştir.
  • Cadde ve sokaklarının düzenlenmesi için Yumurtalık Belediyesine 73.000 m2 parke taş ve bordür hibe edilmiş ve bu taşların döşenmesine katkı sağlanmıştır.
  • Kamusal altyapı faaliyetlerinde kullanmak üzere Yumurtalık Belediyesi'ne bir iş makinesi hibe edilmiştir.
  • Modern Atık Yönetim Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla Yumurtalık Belediyesi'ne bir Atık Toplama Aracı ile toplam 200 adet çöp konteyneri ve 50 adet çöp kutusu hibe edilmiştir.
  • Turizm sezonu öncesinde; YUM-DER ve Ç.Ü. Yumurtalık Meslek Yüksekokulu işbirliği ile sahil ve liman temizliği çalışmaları organize edilmektedir.
  • Turizm sezonu öncesinde; Yumurtalık'ta ki tarihi eserler, park ve bahçelerin peyzaj çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

 

YUKARI GİT