PROJELER Organik Tarım Ve Çiftçi Eğitimi Projesi

 Projenin Adı   : 'Organik Tarım Ve Çiftçi Eğitimi' Projesi

Gerçekleştirildiği Tarih : 2007

Proje Paydaşları :


 

 

Projenin İçeriği : Ülkemizde tarım sektörünün geleceği yeniden planlanırken, geleneksel tarım yöntemleri de yerini modern tarım teknik ve uygulamalarına bırakmaktadır.

Dünya'da çevre bilincinin gelişmesine paralel olarak her sektörde olduğu gibi tarım alanında da çevre dostu üretim teknolojileri ön plana çıkmaya başlamıştır. Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre, vb.) çevre, insan ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla geliştirilen Organik Tarım Teknikleri ülkemizde de gittikçe yaygınlaşmaktadır. lsken geliştirdiği Organik Tarım projesi ile bu bilinci Yumurtalık ve çevresinde yerleştirmeyi gaye edinmiştir.
 
Proje İle Amaçlanan Hedefler  : Projenin temel amacı; Yumurtalık Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine ve yöre çiftçilerine yönelik olarak genel seracılık ile sera ve açık alanlarda”organik tarım"konularında eğitim verebilecek altyapının kurulması , planlanan eğitim programı çerçevesinde öğrenci ve çiftçi eğitiminin sağlanmasıdır.
 
Proje İle Ulaşılan Hedefler          :
Proje Kapsamında;
  • Çiftçi Eğitim Kursu çerçevesinde 28 çiftçi eğitilmiş ve “organik tarım sertifikası" almıştır.
  • 1000 m2.lik cam sera ve plastik tünel sera donanımlarıyla (sulama, yağmurlama alet ve ekipmanlar) inşa edilmiş ve Ç.U. Yumurtalık Meslek Yüksek Okulu'nun hizmetine sunulmuştur.
  • 50 öğrenci kapasiteli derslik inşa edilmiş ve Ç.Ü. Yumurtalık Meslek Yüksek Okulu'nun hizmetine sunulmuştur.
  • Organik Tarım sertifikalı tarım ürünleri yetiştirilerek halka satışına başlanmıştır.

 

YUKARI GİT